zes Bijbelstudies in 44 uur.

Omdat je door de week moet werken of naar school gaat, draait dit kamp van vrijdagavond tot zondagmiddag. De doelstelling van het weekend is om expres heel intensief de Bijbel te bestuderen en een thema hard aan te pakken. Natuurlijk houden we tijd over voor spellen en gezelligheid rondom een blik fris en snacks, maar het is en blijft een intensief Bijbelretreat.

Schrik daar niet van. De spreker maakt het zo begrijpelijk mogelijk en houdt juist van interactieve studies, waardoor je meer dan de kans krijgt om jouw vragen te stellen om volledige en vooral praktische antwoorden te krijgen.
De voorkeur gaat uit naar exegetische onderzoeken van hele Bijbelboeken. Zo hebben wij in de afgelopen jaren de Hebreeënbrief, de brief van Paulus aan de Galaten, de profetie van Maleachi en het liefdesdrama van Hosea behandeld. Thematische onderzoeken komen ook aan bod zoals Wat wil God? in 2015 - een behandeling van de zoektocht naar de wil van God. Het is elk jaar een fantastisch leerzaam weekend en je zult er geestelijk veel aan hebben.
Omdat de coronamaatregelen alle plannen voor samenkomsten en retreats moeilijk maken hebben wij ervoor gekozen om nu al voor een creatieve oplossing te gaan: op vrijdagavond zal de eerste Bijbelstudie via een live stream worden uitgezonden, waarin de achtergrond, structuur en genre van het boek worden behandeld. Op zaterdag komen we in het Kerkelijk Centrum van Bergen op Zoom samen (Williamstraat 7) voor drie interactieve Bijbelstudies, een gezellig spel en een lunch. De kosten van gnbk|NEXT zijn aangepast op een kleinschaliger weekend.
gnbk|NEXT is een weekend voor ongetrouwde jong volwassenen.
Het weekend is het vervolg van het Tienerkamp, maar iedereen die ouder is dan 17 mag mee - ook al ben je niet bekend met onze kampen.

David 21

"Kon het erg waarderen dat je al je bijbelstudies en antwoorden op vragen kon baseren op feiten uit de bijbel."

Lydia 26

"Een heel fijn en leerzaam weekend"

Rob 26

"Samen verdiepen in Gods Woord op zoek naar Wie Hij is en Zijn wil met ons leven. Naast intensieve Bijbelstudies ook genoeg tijd voor ontspanning met spelletjes en sporten."

Jasper 19

"Het brengt je geloof naar het volgend niveau!"